Home / ABOUT US / Committee / Education committee ABOUT US

Jun.28,2016

Undergraduate education committee

Member

ZHENG Xiaofeng

PAN Wei

MENG Xianxiao

ZHAO Yu

MENG Shiyong

QIN Dagong

LU Jian

HAO Xuemei

HUANG Shitang

WANG Donghui

MA Lin

GU Hongya

XU Chengran

ZHU Danmeng

LI lixia

CHEN Jianguo

XIANG Ni

HE Xinqiang

WEI Junming

LI Linchen

TANG Wen

Graduate education committee

Member

JIANG Zhengfan

LUO Shujin

ZHENG Xiaofeng

LI Cheng

ZHANG Yan

ZHU Jian