Home /
LIU, Min
E-mail: liumin02(AT)pku.edu.cn
Title:
Associate Investigator
Office Phone: 61444
Lab Phone: 61444
Lab Homepage:
Personal Homepage:
Resume
Laboratory Introduction
Laboratory Members:Dr. Wei Dong, Dr. Min Liu, Jing Feng
Postdoctoral Fellow: Dr. Lebing Zhang, Dr. Yansong Zhang, Dr. Yu Fan, Dr. Siyuan Lin
Graduate Students: Ying Huang (SLS), Jie Wang (SLS), Miao Qi (PTN), Qi Yang (SLS), Jinhua Li (SLS), Yao Wang (SLS), Ying Xu (SLS), Di Yang (SLS), Xinhan Meng (PTN), Yizhi Li (4+4)
Visiting Student: Jiayi Li
Rotation Students: Yue Chen (SLS), Haochen Wang (SLS), Yuchen Han (PTN)
Undergraduate Students: Masixuan Zhao, Xin‘ou Jiang, Jiarui Yang, Yangyang Zhan, Jiayi Yao, Hanlin Zou, Jiaxin Zhou, Yanzhe Pan
Laboratory Phone:(010)-6276-1444