Home /
wxzhang(AT)pku.edu.cn
ZHANG, Wenxia
Title:
Associate Professor
Office Address: Wang Kezhen Building,Peking University, No.5 Yiheyuan Road, Haidian District,Beijing, P.R.China 100871
Lab Address: Wang Kezhen Building,Peking University, No.5 Yiheyuan Road, Haidian District,Beijing, P.R.China 100871
Resume
Laboratory Introduction